Forum infrastruktur
3 december

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Digitaliseringen river gamla murar

Forum infrastruktur är Dagens Nyheters och Dagens industris gemensamma satsning på en branschöverskridande mötesplats för infrastruktur. Transport, energi och telekom – aldrig tidigare har de olika områdena haft fler beröringspunkter.

De digitala utmaningarna är till stora delar likartade. Uppgiften att ställa om till ett hållbart samhälle är gemensam. Och det finns ett stort ömsesidigt beroende:

  • De som utvecklar elfordon har inte själva kontroll över laddinfrastrukturen. De måste veta att elen räcker och att nätets olika delar motsvarar morgondagens krav.
  • Telekombranschen behöver övertyga användarna om att 5G är en tillräckligt mogen och pålitlig teknik för att kunna bli grunden för nya tillämpningar och affärsmodeller.
  • Hållbarhet handlar mindre om de enskilda delarna än om helheten och relationerna. För att infrastruktur ska bli verkligt smart och resurseffektiv krävs långtgående samordning, planering och standardisering.


Ny kunskap, inspirerande exempel och oväntade möten – det är Forum infrastruktur. Så var med och påverka, visa vad ni kan och hur ni bidrar till det hållbara samhällets infrastruktur!


Varmt välkomna

Talarna

Tomas Eneroth

Tomas Eneroth

Infrastrukturminister
Per Eckemark

Per Eckemark

Divisionschef Nät, Svenska kraftnät
Henrik Henriksson

Henrik Henriksson

Vd och koncernchef, Scania AB
Stefan Engdahl

Stefan Engdahl

Planeringsdirektör, Trafikverket
Hélène Barnekow

Hélène Barnekow

Vd, Microsoft Sverige
Ted Söderholm

Ted Söderholm

Vd, Green Cargo
Mårten Levenstam

Mårten Levenstam

Senior Vice President Product Strategy, Volvo Car Corporation
Helene Hellmark Knutsson

Helene Hellmark Knutsson

Vice ordf (S), näringsutskottet
Lotta Olsson

Lotta Olsson

Riksdagsledamot (M), näringsutskottet
Camilla Brodin

Camilla Brodin

Riksdagsledamot (KD), näringsutskottet
Rickard Nordin

Rickard Nordin

Riksdagsledamot (C), näringsutskottet
Arman Teimouri

Arman Teimouri

Riksdagsledamot (L), näringsutskottet
Kristofer Fröjd

Kristofer Fröjd

Affärsutvecklingschef, Ellevio
Magnus Hjälmdahl

Magnus Hjälmdahl

Project manager in smart mobility, Sweco
Yvonne Ruwaida

Yvonne Ruwaida

Business strategist, Vattenfall Eldistribution AB
Kristina Starborg

Kristina Starborg

Utvecklingsledare energi, Uppsala kommun
Jens Holm

Jens Holm

Ordförande (V), trafikutskottet
Anders Åkesson

Anders Åkesson

Förste vice ordförande (C), trafikutskottet
Anna-Caren Sätherberg

Anna-Caren Sätherberg

Tredje vice ordf (S), trafikutskottet
Jessika Roswall

Jessika Roswall

Riksdagsledamot (M), trafikutskottet
Helena Gellerman

Helena Gellerman

Riksdagsledamot (L), trafikutskottet
Per Norrbin

Per Norrbin

Gruppchef digitalt underhåll, Sweco
Masoud Homayun

Masoud Homayun

Partner and head of Nordic/UK, EQT Infrastructure
Olof Hernell

Olof Hernell

CDO, EQT Group
Program
tisdag, december 3, 2019
08:30 - 09:00 CET

Registrering och frukostmingel

09:00 - 09:10 CET

Konferensen öppnas av dagens moderator, Johannes Åman

09:10 - 09:40 CET

Stabil elförsörjning – en utmaning som kräver tydligare ansvarsfördelning och mer samarbete

Behovet av stabil, fossilfri el ökar. Samtidigt blir konsekvenserna av avbrott allvarligare för samhället. För att säkra samhällets elförsörjning behöver vi inte bara göra stora investeringar i infrastruktur. Det krävs också innovativa lösningar för att få ut mer av befintlig infrastruktur, tydligare ansvarsfördelning och tätare samarbete mellan olika samhällsaktörer.

Per Eckemark, divisionschef Nät, Svenska kraftnät

Visa detaljer Gömma detaljer
09:40 - 10:05 CET

Hur får vi infrastrukturen som krävs för hållbara transporter?

Fordon som kan gå på el är bara en av förutsättningarna för att de tunga transporterna ska elektrifieras. Oavsett vilken modell för laddning som blir den dominerande måste el göras tillgänglig längs de större vägarna. Vem betalar? Hur fördelas vinsterna av en övergång till el?

Henrik Henriksson, vd och koncernchef, Scania

Visa detaljer Gömma detaljer
10:05 - 10:30 CET

En logistikkedja för hållbara och moderna godstransporter

För optimerade järnvägstransporter i ett robust system krävs ökad digitalisering av järnvägen – både kopplat till transportarbetet och till infrastrukturen. Vi vill möta kundernas förväntan på kostnadseffektiva och tillförlitliga logistiklösningar och ser ökad digitalisering som en viktig komponent.

Ted Söderholm, vd Green Cargo

Visa detaljer Gömma detaljer
10:30 - 11:00 CET
11:00 - 11:25 CET

Digitaliseringens roll i ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem

Digitaliseringen är en röd tråd i utvecklingen av ny infrastruktur och ger oss stora möjligheter att utveckla och effektivisera det transportsystem vi redan har. Det handlar om helt nya sätt att använda transportsystemet på och nya sätt att lösa dagens uppgifter.

Stefan Engdahl, planeringsdirektör, Trafikverket

Visa detaljer Gömma detaljer
11:25 - 11:50 CET

Framtiden är mobil – men hur vasst och rörligt är det humankapital som krävs för att nå dit?

Elektrifiering, autonom körning och AI kräver helt nya kompetenser. Fordonsindustrin måste såväl söka nya allianser som utveckla sina strategier för att knyta rätt kompetens till sig. Att attrahera, utveckla och behålla rätt humankapital är avgörande.

Mårten Levenstam, Senior Vice President Product Strategy, Volvo Car Corporation

Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 12:15 CET

Så skapar den digitala utvecklingen nya möjligheter

Digital transformation, med AI, automatisering och IoT som appliceras på traditionell infrastruktur är den grundläggande möjliggöraren för framtidens utveckling och konkurrenskraft. Här tittar vi på lärdomar och exempel från intressanta samarbeten.

Hélène Barnekow, vd, Microsoft Sverige

Visa detaljer Gömma detaljer
12:15 - 13:15 CET
13:15 - 13:40 CET

Deltagarna väljer en punkt inom något av två teman: a. Digitalisering & hållbarhet, eller: b. Politik & kapital

a. Nätkapacitetsfrågan – hot och möjligheter
Kristofer Fröjd, affärsutvecklingschef, Ellevio


b. Trafikutskottets panel: Vägen till morgondagens infrastruktur
Jens Holm (V), Anders Åkesson (C), Anna-Caren Sätherberg (S), Jessika Roswall (M), Helena Gellerman (L)

Visa detaljer Gömma detaljer
13:45 - 14:10 CET

Deltagarna väljer en punkt inom något av två teman: a. Digitalisering & hållbarhet, eller: b. Politik & kapital

a. Tillsammans hanterar vi kapacitetsbristen i elnätet med en marknad för effektflexibilitet
Yvonne Ruwaida, Business strategist, Vattenfall Eldistribution AB
Kristina Starborg, Utvecklingsledare energi, Uppsala kommun


b. Hur kan samhället och politikerna agera för att maximera nyttan av ny teknik såsom uppkopplade, självkörande fordon?
Magnus Hjälmdahl, Project manager in smart mobility, Sweco

Visa detaljer Gömma detaljer
14:15 - 14:40 CET

Deltagarna väljer en punkt inom något av två teman: a. Digitalisering & hållbarhet, eller: b. Politik & kapital

a. Från vision till handling – med hjälp av moderna verktyg, datamodeller och gedigen järnvägskompetens kan vi återupprätta förtroendet för järnvägstransporterna
Per Norrbin, gruppchef digitalt underhåll, Sweco

b. Näringsutskottets panel: Riktigt smarta elnät
Helene Hellmark Knutsson (S), Lotta Olsson (M), Rickard Nordin (C), Camilla Brodin (KD), Arman Teimouri (L)

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 15:10 CET
15:10 - 15:35 CET

Politikens roll i infrastrukturtransformationen

Tomas Eneroth, infrastrukturminister

Visa detaljer Gömma detaljer
15:35 - 16:00 CET

Infrastrukturinvesteringar i och för den digitala tidsåldern – om private equity:s roll i att driva meningsfull, kraftfull och hållbar utveckling i infrastrukturvärlden

Masoud Homayun, Partner and head of Nordic/UK, EQT Infrastructure
Olof Hernell, CDO EQT Group

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:05 CET

Konferensen avslutas

16:05 - 16:45 CET
08:30 - 09:00 CET

Registrering och frukostmingel

09:00 - 09:10 CET

Konferensen öppnas av dagens moderator, Johannes Åman

09:10 - 09:40 CET

Stabil elförsörjning – en utmaning som kräver tydligare ansvarsfördelning och mer samarbete

Behovet av stabil, fossilfri el ökar. Samtidigt blir konsekvenserna av avbrott allvarligare för samhället. För att säkra samhällets elförsörjning behöver vi inte bara göra stora investeringar i infrastruktur. Det krävs också innovativa lösningar för att få ut mer av befintlig infrastruktur, tydligare ansvarsfördelning och tätare samarbete mellan olika samhällsaktörer.

Per Eckemark, divisionschef Nät, Svenska kraftnät

Visa detaljer Gömma detaljer
09:40 - 10:05 CET

Hur får vi infrastrukturen som krävs för hållbara transporter?

Fordon som kan gå på el är bara en av förutsättningarna för att de tunga transporterna ska elektrifieras. Oavsett vilken modell för laddning som blir den dominerande måste el göras tillgänglig längs de större vägarna. Vem betalar? Hur fördelas vinsterna av en övergång till el?

Henrik Henriksson, vd och koncernchef, Scania

Visa detaljer Gömma detaljer
10:05 - 10:30 CET

En logistikkedja för hållbara och moderna godstransporter

För optimerade järnvägstransporter i ett robust system krävs ökad digitalisering av järnvägen – både kopplat till transportarbetet och till infrastrukturen. Vi vill möta kundernas förväntan på kostnadseffektiva och tillförlitliga logistiklösningar och ser ökad digitalisering som en viktig komponent.

Ted Söderholm, vd Green Cargo

Visa detaljer Gömma detaljer
10:30 - 11:00 CET
11:00 - 11:25 CET

Digitaliseringens roll i ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem

Digitaliseringen är en röd tråd i utvecklingen av ny infrastruktur och ger oss stora möjligheter att utveckla och effektivisera det transportsystem vi redan har. Det handlar om helt nya sätt att använda transportsystemet på och nya sätt att lösa dagens uppgifter.

Stefan Engdahl, planeringsdirektör, Trafikverket

Visa detaljer Gömma detaljer
11:25 - 11:50 CET

Framtiden är mobil – men hur vasst och rörligt är det humankapital som krävs för att nå dit?

Elektrifiering, autonom körning och AI kräver helt nya kompetenser. Fordonsindustrin måste såväl söka nya allianser som utveckla sina strategier för att knyta rätt kompetens till sig. Att attrahera, utveckla och behålla rätt humankapital är avgörande.

Mårten Levenstam, Senior Vice President Product Strategy, Volvo Car Corporation

Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 12:15 CET

Så skapar den digitala utvecklingen nya möjligheter

Digital transformation, med AI, automatisering och IoT som appliceras på traditionell infrastruktur är den grundläggande möjliggöraren för framtidens utveckling och konkurrenskraft. Här tittar vi på lärdomar och exempel från intressanta samarbeten.

Hélène Barnekow, vd, Microsoft Sverige

Visa detaljer Gömma detaljer
12:15 - 13:15 CET
13:15 - 13:40 CET

Deltagarna väljer en punkt inom något av två teman: a. Digitalisering & hållbarhet, eller: b. Politik & kapital

a. Nätkapacitetsfrågan – hot och möjligheter
Kristofer Fröjd, affärsutvecklingschef, Ellevio


b. Trafikutskottets panel: Vägen till morgondagens infrastruktur
Jens Holm (V), Anders Åkesson (C), Anna-Caren Sätherberg (S), Jessika Roswall (M), Helena Gellerman (L)

Visa detaljer Gömma detaljer
13:45 - 14:10 CET

Deltagarna väljer en punkt inom något av två teman: a. Digitalisering & hållbarhet, eller: b. Politik & kapital

a. Tillsammans hanterar vi kapacitetsbristen i elnätet med en marknad för effektflexibilitet
Yvonne Ruwaida, Business strategist, Vattenfall Eldistribution AB
Kristina Starborg, Utvecklingsledare energi, Uppsala kommun


b. Hur kan samhället och politikerna agera för att maximera nyttan av ny teknik såsom uppkopplade, självkörande fordon?
Magnus Hjälmdahl, Project manager in smart mobility, Sweco

Visa detaljer Gömma detaljer
14:15 - 14:40 CET

Deltagarna väljer en punkt inom något av två teman: a. Digitalisering & hållbarhet, eller: b. Politik & kapital

a. Från vision till handling – med hjälp av moderna verktyg, datamodeller och gedigen järnvägskompetens kan vi återupprätta förtroendet för järnvägstransporterna
Per Norrbin, gruppchef digitalt underhåll, Sweco

b. Näringsutskottets panel: Riktigt smarta elnät
Helene Hellmark Knutsson (S), Lotta Olsson (M), Rickard Nordin (C), Camilla Brodin (KD), Arman Teimouri (L)

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 15:10 CET
15:10 - 15:35 CET

Politikens roll i infrastrukturtransformationen

Tomas Eneroth, infrastrukturminister

Visa detaljer Gömma detaljer
15:35 - 16:00 CET

Infrastrukturinvesteringar i och för den digitala tidsåldern – om private equity:s roll i att driva meningsfull, kraftfull och hållbar utveckling i infrastrukturvärlden

Masoud Homayun, Partner and head of Nordic/UK, EQT Infrastructure
Olof Hernell, CDO EQT Group

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:05 CET

Konferensen avslutas

16:05 - 16:45 CET
Info

Datum: Tisdag 3 december 2019

Tid: ​Registrering från kl. 08.30

Var: Stockholm Waterfront Congress Center

Målgrupp och anmälan

Målgrupp: Ledande beslutsfattare inom infrastrukturbranscherna och politiken.2.495 kr exkl. moms för offentlig sektor 


5.995 kr exkl moms för privat sektor 

Partners


Utställare

Bli partner på Forum infrastruktur

Image
  • Ett  samarbete med DN och Di ger ert företag tillfälle att synas tillsammans med två starka varumärken som borgar för kvalitet och professionalism.
  • Spännande ämnesval och initierade talare kommer  att locka såväl ledande politiker som företrädare för företag som har kompetens och erfarenheter som ni själva saknar.
  • Ni har ett unikt tillfälle att knyta kontakter då ni besitter just de kunskaper som andra söker.

Kontakta oss

Image

Johannes Åman
Projektledare

johannes.aman@dn.se
+46 70 624 12 92

Image

Maritza Pavlov
Partneransvarig

maritza.pavlov@dn.se

+46 70 003 34 77

Image

Fredrik Gustavsson
Deltagaransvarig

fredrik.gustavsson@bonniernews.se
+ 46 70 160 32 51

Stockholm Waterfront Congress Center
Nils Ericsons Plan 4, Stockholm 11164, Sweden