Life Science
29 maj

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder
 
 
 
Life science-industrin står inför ett paradigmskifte där digital teknik ökar möjligheten att rädda liv. Samtidigt möter branschen utmaningar i kompetensförsörjning och svårigheter att attrahera kapital. Det finns en enorm potential att göra Sverige långsiktigt konkurrenskraftigt inom life science om vi ökar innovationstakten, och tillvaratar den kunskap som idag finns inom akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård. Nu träffas branschen för att belysa de förändringar som krävs för att säkra Sveriges position som framstående life science-nation.

Dagens Nyheter arrangerar tillsammans med Dagens Medicin denna konferens för att understryka det samhälleliga perspektivet och attrahera politiska beslutsfattare för att föra en dialog om Life Science framtid i Sverige.

Under en fullspäckad dag får du ta del högaktuella ämnen i form av intressanta praktikfall, paneldiskussioner och framgångsrika samverkansprojekt.

Varmt välkommen
//Mikaela Lindberg, projektledare

3 anledningar till att delta

Image

1. Ta del av ny innovation och forskning inom life science.

2. Nätverka och träffa beslutsfattare från både den politiska sfären, akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv.

3. Delta i debatten kring life science betydelse för Sveriges framtid.

Talare

Moderator, Christina Kennedy

Moderator, Christina Kennedy

Chefredaktör, Dagens Medicin
Ole Petter Ottersen

Ole Petter Ottersen

rektor, Karolinska institutet
Anna Lefevre Skjöldebrand

Anna Lefevre Skjöldebrand

vd, Swedish Medtech
Mathias Uhlén

Mathias Uhlén

professor i mikrobiologi, KTH och neurovetenskap på Karolinska Institutet
Niclas Roxhed

Niclas Roxhed

docent i mikro & nanosystem för medicintekniska tillämpningar, KTH och forskare vid MIT i Boston
Fredrik Öhrn

Fredrik Öhrn

Karolinska institutet
Jenni Nordborg

Jenni Nordborg

regeringens samordnare för life science och ansvarig för life science-kontoret
Virginia Dignum

Virginia Dignum

Professor of Social and Ethical Artificial Intelligence at Umeå University and professor in Wallenberg AI Autonomous System and Software Programs (WASP)
Richard Rosenquist Brandell

Richard Rosenquist Brandell

professor i klinisk genetik, Karolinska institutet och projektledare för Genomic Medicine Sweden
Ann Söderström

Ann Söderström

hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen
Anna Nergårdh

Anna Nergårdh

särskild utredare, Regeringskansliet
Anders Blanck

Anders Blanck

vd, LIF
Stefan Skare

Stefan Skare

docent och MR-fysiker, Karolinska institutet
Anna Falk Delgado

Anna Falk Delgado

specialistläkare i radiologi, Karolinska universitetssjukhuset
Helena Börjesson

Helena Börjesson

Vice President Global Engineering Sweden, Elekta
Lars Lindsköld

Lars Lindsköld

doktor i medicin, portföljägare Sweper, Swelife
Ann-Marie Wennberg

Ann-Marie Wennberg

sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Peter Söderman

Peter Söderman

innovationsledare, sektionschef Innovationsplatsen, Karolinska universitetssjukhuset
Info

Datum: Onsdag 29 maj 2019

Tid: ​Registrering från kl 08.30

Var: Courtyard by Marriott, Stockholm

Deltagaravgift

 Anmäl ditt intresse för konferensen 2020. Då kontaktar vi dig med en möjlighet att anmäla dig före alla andra och till en intresseanmälan-rabatt.

Dagens program
onsdag, maj 29, 2019
08:30 - 09:00 CEST
09:00 - 09:05 CEST

Moderator inleder konferensen

09:05 - 09:45 CEST

Globala trender inom life science - en biologisk revolution

Hur ser de viktigaste globala trenderna ut idag? Vilka vetenskapliga framsteg väntas inom den medicinska forskningen? Och hur skapar utvecklingen nytta för företag och mänskligheten? Det är några av frågorna som Mathias Uhlén kommer att beröra när han kartlägger den transformation som life science-branschen genomgår och dess effekter idag och för framtiden.

Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi på KTH och neurovetenskap på Karolinska Institutet

Visa detaljer Gömma detaljer
09:45 - 10:15 CEST

Sväljbara sprutor, godishalsband och andra tekniker som kan revolutionera sjukvården

Ett nytt läkemedel har utvecklats som gör att patienter slipper sprutor. Den sväljbara sprutan i form av ett piller omvandlas till en injektion i magsäcken där det inte finns några känselnerver som utlöser smärta på samma sätt som ute på huden. En av forskarna bakom upptäckten delar med sig av fördelarna med den nya pillertekniken och andra nya tekniker för att administrera och mäta medicinering.

Niclas Roxhed, docent i mikro & nanosystem för medicintekniska tillämpningar, KTH och forskare vid MIT i Boston

Visa detaljer Gömma detaljer
10:15 - 10:45 CEST

Så möjliggör blockkedjeteknik en säker delning av hälsodata

Blockkedjor har hittills främst använts för att skydda transaktioner med digitala valutor. Nu undersöks hur blockchain kan tillämpas inom hälso- och sjukvården för att i framtiden möjliggöra för patienten att äga och ha full kontroll över sin egen hälsodata på ett säkert sätt. Hur blir life science-branschen digital? Kan Blockchain ge oss ännu säkrare och effektivare forskning? Vilka är fördelar finns ur ett patient- och vårdperspektiv? Och hur kommer vi dit i praktiken?

Fredrik Öhrn, Karolinska institutet
Peter Söderman, innovationsledare, sektionschef Innovationsplatsen, Karolinska universitetssjukhuset

Visa detaljer Gömma detaljer
10:45 - 11:15 CEST
11:15 - 11:45 CEST

The impact of AI on ethical issues within life science

Digital transformation brings opportunities to use AI in new fields of application where life science is one of them. With that come ethical responsibilites. What ethical dilemmas are the life science industry facing when AI is being implemented?

Virginia Dignum, Professor of Social and Ethical Artificial Intelligence at Umeå University and professor in Wallenberg AI Autonomous System and Software Programs (WASP)

Visa detaljer Gömma detaljer
11:45 - 12:15 CEST

Panel: Hur kan digitalisering lösa de största utmaningarna inom life science?

Paneldeltagare:
Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech
Lars Lindsköld, doktor i medicin, portföljägare Sweper, Swelife
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska, universitetssjukhuset
Helena Börjesson, Vice President Global Engineering Sweden, Elekta

Visa detaljer Gömma detaljer
12:15 - 13:10 CEST
13:10 - 13:40 CEST

Precision Radiation Medicine - hur vi med intelligent teknologi ökar precisionen och effekten av strålkirurgi i behandling av cancer och hjärnans sjukdomar

Utvecklingen av strålmedicin går framåt i en rasande fart. Vad är det som sker och hur kan denna utveckling förbättra behandlingsprocesser och resultat för cancerpatienter?

Helena Börjesson, Vice President Global Engineering Sweden, Elekta

Visa detaljer Gömma detaljer
13:40 - 14:10 CEST

Rätt behandling till rätt patient - så ska Sverige hamna i framkant inom precisionsmedicin

Genomic Medicine Sweden-projektet syftar till att bygga en ny typ av infrastruktur inom sjukvården som möjliggör världsledande diagnostik och precisionsmedicin. Genom samverkan mellan akademi, industri och sjukvård är visionen att implementera precisionsmedicin på bred front inom svensk vård och göra Sverige till ett framgångsexempel i sammanhanget.

Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik, Karolinska institutet och projektledare för Genomic Medicine Sweden

Visa detaljer Gömma detaljer
14:10 - 14:40 CEST

MR-undersökningar i rekordfart - med ett lyckat samarbete mellan klinik, akademi och näringsliv som framgångsfaktor

Genom ett framgångsrikt samarbete mellan klinik, akademi och näringsliv har innovationen EPIMIx tagits fram som förkortar tiden för en magnetkameraundersökning (MR) från en halvtimme till en minut. Forskarna bakom innovationen som tilldelades Sveriges största pris för klinisk forskning 2018 - Athenapriset, - delar med sig av sina erfarenheter. Vad kan life science-branschen lära av deras lyckade samarbete?

Stefan Skare, docent och MR-fysiker, Karolinska institutet
Anna Falk Delgado, specialistläkare i radiologi, Karolinska universitetssjukhuset

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 14:50 CEST

Prisutdelning av Guldskalpellen

14:50 - 15:15 CEST
15:15 - 15:45 CEST

Från strategi till verkstad - så ska den nationella life science-strategin implementeras

Regeringen tar fram en nationell life science-strategi för att konkretisera målsättningen att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Hur går vi från strategi till implementering i praktiken? Vad krävs för att vi ska få bestående resultat som gör Sverige till en framgångsrik life science-nation även i internationella sammanhang?

Jenni Nordborg, regeringens samordnare för life science och ansvarig för life science-kontoret

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CEST

Panel: Vad krävs för att Sverige ska vara en framstående life science nation?

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen
Anna Nergårdh, särskild utredare, Regeringskansliet
Anders Blanck, vd, LIF
Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska institutet

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 16:30 CEST

Moderator sammanfattar och avslutar dagen

08:30 - 09:00 CEST
09:00 - 09:05 CEST

Moderator inleder konferensen

09:05 - 09:45 CEST

Globala trender inom life science - en biologisk revolution

Hur ser de viktigaste globala trenderna ut idag? Vilka vetenskapliga framsteg väntas inom den medicinska forskningen? Och hur skapar utvecklingen nytta för företag och mänskligheten? Det är några av frågorna som Mathias Uhlén kommer att beröra när han kartlägger den transformation som life science-branschen genomgår och dess effekter idag och för framtiden.

Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi på KTH och neurovetenskap på Karolinska Institutet

Visa detaljer Gömma detaljer
09:45 - 10:15 CEST

Sväljbara sprutor, godishalsband och andra tekniker som kan revolutionera sjukvården

Ett nytt läkemedel har utvecklats som gör att patienter slipper sprutor. Den sväljbara sprutan i form av ett piller omvandlas till en injektion i magsäcken där det inte finns några känselnerver som utlöser smärta på samma sätt som ute på huden. En av forskarna bakom upptäckten delar med sig av fördelarna med den nya pillertekniken och andra nya tekniker för att administrera och mäta medicinering.

Niclas Roxhed, docent i mikro & nanosystem för medicintekniska tillämpningar, KTH och forskare vid MIT i Boston

Visa detaljer Gömma detaljer
10:15 - 10:45 CEST

Så möjliggör blockkedjeteknik en säker delning av hälsodata

Blockkedjor har hittills främst använts för att skydda transaktioner med digitala valutor. Nu undersöks hur blockchain kan tillämpas inom hälso- och sjukvården för att i framtiden möjliggöra för patienten att äga och ha full kontroll över sin egen hälsodata på ett säkert sätt. Hur blir life science-branschen digital? Kan Blockchain ge oss ännu säkrare och effektivare forskning? Vilka är fördelar finns ur ett patient- och vårdperspektiv? Och hur kommer vi dit i praktiken?

Fredrik Öhrn, Karolinska institutet
Peter Söderman, innovationsledare, sektionschef Innovationsplatsen, Karolinska universitetssjukhuset

Visa detaljer Gömma detaljer
10:45 - 11:15 CEST
11:15 - 11:45 CEST

The impact of AI on ethical issues within life science

Digital transformation brings opportunities to use AI in new fields of application where life science is one of them. With that come ethical responsibilites. What ethical dilemmas are the life science industry facing when AI is being implemented?

Virginia Dignum, Professor of Social and Ethical Artificial Intelligence at Umeå University and professor in Wallenberg AI Autonomous System and Software Programs (WASP)

Visa detaljer Gömma detaljer
11:45 - 12:15 CEST

Panel: Hur kan digitalisering lösa de största utmaningarna inom life science?

Paneldeltagare:
Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech
Lars Lindsköld, doktor i medicin, portföljägare Sweper, Swelife
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska, universitetssjukhuset
Helena Börjesson, Vice President Global Engineering Sweden, Elekta

Visa detaljer Gömma detaljer
12:15 - 13:10 CEST
13:10 - 13:40 CEST

Precision Radiation Medicine - hur vi med intelligent teknologi ökar precisionen och effekten av strålkirurgi i behandling av cancer och hjärnans sjukdomar

Utvecklingen av strålmedicin går framåt i en rasande fart. Vad är det som sker och hur kan denna utveckling förbättra behandlingsprocesser och resultat för cancerpatienter?

Helena Börjesson, Vice President Global Engineering Sweden, Elekta

Visa detaljer Gömma detaljer
13:40 - 14:10 CEST

Rätt behandling till rätt patient - så ska Sverige hamna i framkant inom precisionsmedicin

Genomic Medicine Sweden-projektet syftar till att bygga en ny typ av infrastruktur inom sjukvården som möjliggör världsledande diagnostik och precisionsmedicin. Genom samverkan mellan akademi, industri och sjukvård är visionen att implementera precisionsmedicin på bred front inom svensk vård och göra Sverige till ett framgångsexempel i sammanhanget.

Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik, Karolinska institutet och projektledare för Genomic Medicine Sweden

Visa detaljer Gömma detaljer
14:10 - 14:40 CEST

MR-undersökningar i rekordfart - med ett lyckat samarbete mellan klinik, akademi och näringsliv som framgångsfaktor

Genom ett framgångsrikt samarbete mellan klinik, akademi och näringsliv har innovationen EPIMIx tagits fram som förkortar tiden för en magnetkameraundersökning (MR) från en halvtimme till en minut. Forskarna bakom innovationen som tilldelades Sveriges största pris för klinisk forskning 2018 - Athenapriset, - delar med sig av sina erfarenheter. Vad kan life science-branschen lära av deras lyckade samarbete?

Stefan Skare, docent och MR-fysiker, Karolinska institutet
Anna Falk Delgado, specialistläkare i radiologi, Karolinska universitetssjukhuset

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 14:50 CEST

Prisutdelning av Guldskalpellen

14:50 - 15:15 CEST
15:15 - 15:45 CEST

Från strategi till verkstad - så ska den nationella life science-strategin implementeras

Regeringen tar fram en nationell life science-strategi för att konkretisera målsättningen att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Hur går vi från strategi till implementering i praktiken? Vad krävs för att vi ska få bestående resultat som gör Sverige till en framgångsrik life science-nation även i internationella sammanhang?

Jenni Nordborg, regeringens samordnare för life science och ansvarig för life science-kontoret

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CEST

Panel: Vad krävs för att Sverige ska vara en framstående life science nation?

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen
Anna Nergårdh, särskild utredare, Regeringskansliet
Anders Blanck, vd, LIF
Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska institutet

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 16:30 CEST

Moderator sammanfattar och avslutar dagen

Medarrangör

Partners och utställare

Huvudpartner

Image

Bli partner på konferensen

Att vara partner på en av Dagens Nyheters konferenser är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. Tveka inte att höra av dig till oss om du är intresserad av att vara samarbetspartner på konferensen, klicka här.

Kontakta oss

Image

Mikaela Lindberg
Projektledare

mikaela.lindberg@bonniernews.se 
+46 70 161 58 76

Image

Liv Ljungqvist

Partneransvarig

liv.ljungqvist@dn.se

+46 70 003 34 31

Image

Melinda Malmberg

Deltagaransvarig

melinda.malmberg@dn.se
+46 73 558 49 86

Courtyard by Marriott
Rålambshovsleden 50, Stockholm 112 19, Sweden