Life Science
29 maj

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder
Dagens program
onsdag, maj 29, 2019
08:30 - 09:00 CEST
09:00 - 09:05 CEST

Moderator inleder konferensen

09:05 - 09:45 CEST

Globala trender inom life science - en biologisk revolution

Hur ser de viktigaste globala trenderna ut idag? Vilka vetenskapliga framsteg väntas inom den medicinska forskningen? Och hur skapar utvecklingen nytta för företag och mänskligheten? Det är några av frågorna som Mathias Uhlén kommer att beröra när han kartlägger den transformation som life science-branschen genomgår och dess effekter idag och för framtiden.

Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi på KTH och neurovetenskap på Karolinska Institutet

Visa detaljer Gömma detaljer
09:45 - 10:15 CEST

Sväljbara sprutor, godishalsband och andra tekniker som kan revolutionera sjukvården

Ett nytt läkemedel har utvecklats som gör att patienter slipper sprutor. Den sväljbara sprutan i form av ett piller omvandlas till en injektion i magsäcken där det inte finns några känselnerver som utlöser smärta på samma sätt som ute på huden. En av forskarna bakom upptäckten delar med sig av fördelarna med den nya pillertekniken och andra nya tekniker för att administrera och mäta medicinering.

Niclas Roxhed, docent i mikro & nanosystem för medicintekniska tillämpningar, KTH och forskare vid MIT i Boston

Visa detaljer Gömma detaljer
10:15 - 10:45 CEST

Så möjliggör blockkedjeteknik en säker delning av hälsodata

Blockkedjor har hittills främst använts för att skydda transaktioner med digitala valutor. Nu undersöks hur blockchain kan tillämpas inom hälso- och sjukvården för att i framtiden möjliggöra för patienten att äga och ha full kontroll över sin egen hälsodata på ett säkert sätt. Hur blir life science-branschen digital? Kan Blockchain ge oss ännu säkrare och effektivare forskning? Vilka är fördelar finns ur ett patient- och vårdperspektiv? Och hur kommer vi dit i praktiken?

Fredrik Öhrn, Karolinska institutet
Peter Söderman, innovationsledare, sektionschef Innovationsplatsen, Karolinska universitetssjukhuset

Visa detaljer Gömma detaljer
10:45 - 11:15 CEST
11:15 - 11:45 CEST

The impact of AI on ethical issues within life science

Digital transformation brings opportunities to use AI in new fields of application where life science is one of them. With that come ethical responsibilites. What ethical dilemmas are the life science industry facing when AI is being implemented?

Virginia Dignum, Professor of Social and Ethical Artificial Intelligence at Umeå University and professor in Wallenberg AI Autonomous System and Software Programs (WASP)

Visa detaljer Gömma detaljer
11:45 - 12:15 CEST

Panel: Hur kan digitalisering lösa de största utmaningarna inom life science?

Paneldeltagare:
Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech
Lars Lindsköld, doktor i medicin, portföljägare Sweper, Swelife
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska, universitetssjukhuset
Helena Börjesson, Vice President Global Engineering Sweden, Elekta

Visa detaljer Gömma detaljer
12:15 - 13:10 CEST
13:10 - 13:40 CEST

Precision Radiation Medicine - hur vi med intelligent teknologi ökar precisionen och effekten av strålkirurgi i behandling av cancer och hjärnans sjukdomar

Utvecklingen av strålmedicin går framåt i en rasande fart. Vad är det som sker och hur kan denna utveckling förbättra behandlingsprocesser och resultat för cancerpatienter?

Helena Börjesson, Vice President Global Engineering Sweden, Elekta

Visa detaljer Gömma detaljer
13:40 - 14:10 CEST

Rätt behandling till rätt patient - så ska Sverige hamna i framkant inom precisionsmedicin

Genomic Medicine Sweden-projektet syftar till att bygga en ny typ av infrastruktur inom sjukvården som möjliggör världsledande diagnostik och precisionsmedicin. Genom samverkan mellan akademi, industri och sjukvård är visionen att implementera precisionsmedicin på bred front inom svensk vård och göra Sverige till ett framgångsexempel i sammanhanget.

Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik, Karolinska institutet och projektledare för Genomic Medicine Sweden

Visa detaljer Gömma detaljer
14:10 - 14:40 CEST

MR-undersökningar i rekordfart - med ett lyckat samarbete mellan klinik, akademi och näringsliv som framgångsfaktor

Genom ett framgångsrikt samarbete mellan klinik, akademi och näringsliv har innovationen EPIMIx tagits fram som förkortar tiden för en magnetkameraundersökning (MR) från en halvtimme till en minut. Forskarna bakom innovationen som tilldelades Sveriges största pris för klinisk forskning 2018 - Athenapriset, - delar med sig av sina erfarenheter. Vad kan life science-branschen lära av deras lyckade samarbete?

Stefan Skare, docent och MR-fysiker, Karolinska institutet
Anna Falk Delgado, specialistläkare i radiologi, Karolinska universitetssjukhuset

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 14:50 CEST

Prisutdelning av Guldskalpellen

14:50 - 15:15 CEST
15:15 - 15:45 CEST

Från strategi till verkstad - så ska den nationella life science-strategin implementeras

Regeringen tar fram en nationell life science-strategi för att konkretisera målsättningen att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Hur går vi från strategi till implementering i praktiken? Vad krävs för att vi ska få bestående resultat som gör Sverige till en framgångsrik life science-nation även i internationella sammanhang?

Jenni Nordborg, regeringens samordnare för life science och ansvarig för life science-kontoret

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CEST

Panel: Vad krävs för att Sverige ska vara en framstående life science nation?

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen
Anna Nergårdh, särskild utredare, Regeringskansliet
Anders Blanck, vd, LIF
Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska institutet

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 16:30 CEST

Moderator sammanfattar och avslutar dagen

08:30 - 09:00 CEST
09:00 - 09:05 CEST

Moderator inleder konferensen

09:05 - 09:45 CEST

Globala trender inom life science - en biologisk revolution

Hur ser de viktigaste globala trenderna ut idag? Vilka vetenskapliga framsteg väntas inom den medicinska forskningen? Och hur skapar utvecklingen nytta för företag och mänskligheten? Det är några av frågorna som Mathias Uhlén kommer att beröra när han kartlägger den transformation som life science-branschen genomgår och dess effekter idag och för framtiden.

Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi på KTH och neurovetenskap på Karolinska Institutet

Visa detaljer Gömma detaljer
09:45 - 10:15 CEST

Sväljbara sprutor, godishalsband och andra tekniker som kan revolutionera sjukvården

Ett nytt läkemedel har utvecklats som gör att patienter slipper sprutor. Den sväljbara sprutan i form av ett piller omvandlas till en injektion i magsäcken där det inte finns några känselnerver som utlöser smärta på samma sätt som ute på huden. En av forskarna bakom upptäckten delar med sig av fördelarna med den nya pillertekniken och andra nya tekniker för att administrera och mäta medicinering.

Niclas Roxhed, docent i mikro & nanosystem för medicintekniska tillämpningar, KTH och forskare vid MIT i Boston

Visa detaljer Gömma detaljer
10:15 - 10:45 CEST

Så möjliggör blockkedjeteknik en säker delning av hälsodata

Blockkedjor har hittills främst använts för att skydda transaktioner med digitala valutor. Nu undersöks hur blockchain kan tillämpas inom hälso- och sjukvården för att i framtiden möjliggöra för patienten att äga och ha full kontroll över sin egen hälsodata på ett säkert sätt. Hur blir life science-branschen digital? Kan Blockchain ge oss ännu säkrare och effektivare forskning? Vilka är fördelar finns ur ett patient- och vårdperspektiv? Och hur kommer vi dit i praktiken?

Fredrik Öhrn, Karolinska institutet
Peter Söderman, innovationsledare, sektionschef Innovationsplatsen, Karolinska universitetssjukhuset

Visa detaljer Gömma detaljer
10:45 - 11:15 CEST
11:15 - 11:45 CEST

The impact of AI on ethical issues within life science

Digital transformation brings opportunities to use AI in new fields of application where life science is one of them. With that come ethical responsibilites. What ethical dilemmas are the life science industry facing when AI is being implemented?

Virginia Dignum, Professor of Social and Ethical Artificial Intelligence at Umeå University and professor in Wallenberg AI Autonomous System and Software Programs (WASP)

Visa detaljer Gömma detaljer
11:45 - 12:15 CEST

Panel: Hur kan digitalisering lösa de största utmaningarna inom life science?

Paneldeltagare:
Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech
Lars Lindsköld, doktor i medicin, portföljägare Sweper, Swelife
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska, universitetssjukhuset
Helena Börjesson, Vice President Global Engineering Sweden, Elekta

Visa detaljer Gömma detaljer
12:15 - 13:10 CEST
13:10 - 13:40 CEST

Precision Radiation Medicine - hur vi med intelligent teknologi ökar precisionen och effekten av strålkirurgi i behandling av cancer och hjärnans sjukdomar

Utvecklingen av strålmedicin går framåt i en rasande fart. Vad är det som sker och hur kan denna utveckling förbättra behandlingsprocesser och resultat för cancerpatienter?

Helena Börjesson, Vice President Global Engineering Sweden, Elekta

Visa detaljer Gömma detaljer
13:40 - 14:10 CEST

Rätt behandling till rätt patient - så ska Sverige hamna i framkant inom precisionsmedicin

Genomic Medicine Sweden-projektet syftar till att bygga en ny typ av infrastruktur inom sjukvården som möjliggör världsledande diagnostik och precisionsmedicin. Genom samverkan mellan akademi, industri och sjukvård är visionen att implementera precisionsmedicin på bred front inom svensk vård och göra Sverige till ett framgångsexempel i sammanhanget.

Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik, Karolinska institutet och projektledare för Genomic Medicine Sweden

Visa detaljer Gömma detaljer
14:10 - 14:40 CEST

MR-undersökningar i rekordfart - med ett lyckat samarbete mellan klinik, akademi och näringsliv som framgångsfaktor

Genom ett framgångsrikt samarbete mellan klinik, akademi och näringsliv har innovationen EPIMIx tagits fram som förkortar tiden för en magnetkameraundersökning (MR) från en halvtimme till en minut. Forskarna bakom innovationen som tilldelades Sveriges största pris för klinisk forskning 2018 - Athenapriset, - delar med sig av sina erfarenheter. Vad kan life science-branschen lära av deras lyckade samarbete?

Stefan Skare, docent och MR-fysiker, Karolinska institutet
Anna Falk Delgado, specialistläkare i radiologi, Karolinska universitetssjukhuset

Visa detaljer Gömma detaljer
14:40 - 14:50 CEST

Prisutdelning av Guldskalpellen

14:50 - 15:15 CEST
15:15 - 15:45 CEST

Från strategi till verkstad - så ska den nationella life science-strategin implementeras

Regeringen tar fram en nationell life science-strategi för att konkretisera målsättningen att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Hur går vi från strategi till implementering i praktiken? Vad krävs för att vi ska få bestående resultat som gör Sverige till en framgångsrik life science-nation även i internationella sammanhang?

Jenni Nordborg, regeringens samordnare för life science och ansvarig för life science-kontoret

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CEST

Panel: Vad krävs för att Sverige ska vara en framstående life science nation?

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen
Anna Nergårdh, särskild utredare, Regeringskansliet
Anders Blanck, vd, LIF
Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska institutet

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 16:30 CEST

Moderator sammanfattar och avslutar dagen